header

Main menu:Møter

ÅR 2009

Styremøte den 10/11-09 kl. 19.00, Buøy samfunnshus.
Styremøte den 17/11-09 kl. 19.00, Buøy samfunnshus.
Styremøte den 01/12-09 kl. 19.30, Buøy samfunnshus.
Hovedstyremøte den 8/12-09 kl. 19.00, i klubbhuset.
Trekning av juleutlodning 8/12-2009.

ÅR 2010

Styremøte 04/1-2010 kl.19.00, ref sms.

Årsmøte den 25/01-2010 kl. 19.00, lærerrommet.

Forslag må være styret i hende 14 dager før. Styret.

Hovedstyremøte 15/2-2010 i klubbhuset, starter kl.18.30
Generalforsamling 15/2-2010 i klubbhuset kl.19.30
Styremøte 04/3-2010 i samfunnshuset kl.19.00
Hovedstyremøte 09/3-2010 i klubbhuset 1.etg. kl.18.30
Trekning i påskeutlodningen 23/3-2010.
Styremøte 25/3-2010 i samfunnshuset kl.18.30
Hovedstyremøte 12/4-2010 i klubbhuset 1.etg. kl.19.00
Styremøte 25/5 i samfunnshuset kl. 19.00
Informasjonsmøte stevne 31/5 kl.19.30 i sanfunnshuset.
Hovedstyremøte den 18/6-2010 kl.19.00
Styremøte den 16/8-2010 kl.19.30
Oppstartsmøte den 24/8-2010
Hovedstyremøte den 14/9-2010 kl.19.00
Styremøte den 05/10-2010 kl.19.00
Hovedstyremøte den 19/10-2010 kl.19.00
Styremøte den 9/11-2010 kl.19.00
Hovedstyremøte den 12/11-2010 kl.19.00
Trekning av juleutlodning 07/12-2010.
Hovedstyremøte den 12/11-2010 kl.19.00

ÅR 2011

Oppstartsmøte den 06/1-2011
Årsmøte den 24/1-2011 kl.19.00 (lærerrommet)
Styremøte den 10/2-2011, Buøy samfunnshus.
Generalforsamling den 14/2 19.30 (klubbhuset)
Hovedstyremøte den 15/3-2011 kl.19.00
Styremøte den 30/3-2011 kl.19.00, Buøy samfunnshus.
Hovedstyremøte den 12/4-2011 kl.19.00
Trekning i påskeutlodningen 12/4-2011.
Styremøte den 05/5-2011 kl.19.00, Buøy samfunnshus.
Hovedstyremøte den 10/5-2011 kl.19.00
Medlemsmøte den 14/6-2011 kl.19.00, Buøy samfunnshus.
Styremøte den 14/6-2011 kl.19.30, Buøy samfunnshus.
Oppstartsmøte den 24/8-2011.
Hovedstyremøte den 13/9-2011 kl.18.00 i klubbhuset.
Styremøte den 6/10-2011 kl.19.00 i samfunnshuset.
Hovedstyremøte den 11/10-2011 kl.19.00 i klubbhuset.
Hovedstyremøte den 08/11-2011 kl.19.00 i klubbhuset.
Styremøte den 16/11-2011 kl.19.00 i samfunnshuset.

ÅR 2012

Styremøte den 3/1-2012 kl.19.00
Hovedstyremøte den 09/1-2012 kl.19.00 i klubbhuset.
Årsmøte den 23/1-2012 kl.19.00
Generalforsamling den 13/2-2012 kl.19.00
Styremøte den 6/3-2012 kl.19.00
Styremøte den 17/4-2012 kl.19.30
Medlemsmøte den 3/5-2012 kl.20.00
Styremøte den 22/8-2012 kl.19.00
Hovedstyremøte den 11/9-2012 kl.19.00 (klubbhuset)
Styremøte den 27/9-2012 kl.19.00 (samfunnshuset 2.etg.)
Medlemsmøte den 15/10-2012 kl.20.00 (klubbhuset)
Hovedstyremøte den 16/10-2012 kl.19.00 (klubbhuset)
Styremøte den 23/10-2012 kl.19.00 (samfunnshuset)
Hovedstyremøte den 09/11-2012 kl.19.30
Styremøte den 21/11-2012 kl.19.00 (samfunnshuset)
Hovedstyremøte den 11/12-2012 kl.18.30 (klubbhuset)
Trekning av juleutlodning 11/12-2012 kl.19.00 (klubbhuset)

ÅR 2013

Styremøte den 07/1-2013 kl.19.00
Hovedstyremøte den 08/1-2013 kl.18.30 (klubbhuset)
Styremøte den 10/1-2013 kl.19.00 (klubbhuset)
Årsmøte den 21/1-2013 kl.19.00 (klubbhuset)
Styremøte den 07/2-2013 kl.19.00
Hovedstyremøte den 11/2-2013 kl.19.00 (klubbhuset)
Generalforsamling den 11/2-2013 kl.19.30 (klubbhuset)
Styremøte den 6/3-2013 kl.19.00 (klubbhuset)
Hovedstyremøte 12/3-2013 kl.19.00 (klubbhuset)
Styremøte den 4/4-2013 kl.19.00 (samfunnshuset)
Hovedstyremøte 9/4-2013 kl.19.00 (klubbhuset)
Styremøte den 7/5-2013 kl.19.00 (klubbhuset)
Styremøte den 6/6-2013 kl.19.00 (klubbhuset)
Styremøte den 28/8-2013 kl.19.00 (klubbhuset)
Hovedstyremøte den 17/9-2013 (klubbhuset)
Styremøte den 3/10-2013 kl.19.00 (klubbhuset)
Styremøte den 05/11-2013 kl.19.00 (klubbhuset)
Hovedstyremøte den 16/11-2013 (se innkalling)

ÅR 2014

Styremøte den 06/01-2014 kl.19.00 (klubbhuset)
Årsmøte den 20/01-2014 kl.19.00 (klubbhuset)
Styremøte den 03/02-2014 kl.19.00 (klubbhuset)
Generalforsamling den 10/02-2014 kl.19.30 (klubbhuset)
Styremøte den 03/03-2014 kl.18.30 (klubbhuset)
Hovedstyremøte den 10/3-2015 kl.19.00 (klubbhuset)
Styremøte den 02/04-2014 kl.18.30 (klubbhuset)
Styremøte den 29/04-2014 kl.19.00 (klubbhuset)
Styremøte den 5/6-2014 kl.19.00 (klubbhuset)
Styremøte den 18/8-2014 kl.19.00 (klubbhuset)
Styremøte den 23/10-2014 kl.19.00 (klubbhuset)
Styremøte den 25/11-2014 kl.19.00 (klubbhuset)

ÅR 2015
Styremøte den 06/1-2015 kl.19.00 (klubbhuset)
Årsmøte den 26/01-2015 kl.19.00 (klubbhuset)
Generalforsamling den 09/02-2015 kl.19.30 (klubbhuset)
Styremøte den 24/2-2015 kl.19.00 (klubbhuset)
Styremøte den 26/3-2015 kl.19.00 (klubbhuset)
Hovedstyremøte den 21/4-2015 kl.19.00 (klubbhuset)
Styremøte den 22/4-2015 kl.18.30 (Buøy skole gymsal)
Hovedstyremøte den 12/5-2015 kl.19.00 (klubbhuset)
Styremøte den 21/5-2015 kl.19.00 (Buøy skole gymsal)
Medlemsmøte den 01/6-2015 kl.19.00 (klubbhuset)
Styremøte den 15/6-2015 kl.19.00 (klubbhuset)
Styremøte den 26/8-2015 kl.19.00
Hovedstyremøte den 8/9-2015 kl.19.00 (klubbhuset)
Styremøte den 6/10-2015 kl.19.00 (klubbhuset)

ÅR 2016
Gruppestyremøte den 06/1-2016 kl.19.00 (klubbhuset)
Årligmøte den 25/01-2016 kl.19.00 (klubbhuset)
Årsmøte den 08/02-2016 kl.19.30 (klubbhuset)
Gruppestyremøte den 25/2-2016 kl.19.00 (klubbhuset)
Gruppestyremøte den 05/4-2016 kl.19.00 (klubbhuset)
Gruppestyremøte den 12/5-2016 kl.19.00 (klubbhuset)
Gruppestyremøte med Instruktørene den 8/6-2016 kl.19.00 (klubbhuset)
Gruppestyremøte den 25/8-2016 kl.19.00 (Oppstart)
Gruppestyremøte den 13/10-2016 kl.19.00 (klubbhuset)
Hovedstyremøte den 13/9-2016 kl.19.00 (klubbhuset)
Hovedstyremøte den 9/11-2016 kl.19.00 (klubbhuset)
Gruppestyremøte den 14/11-2016 kl.19.00 (klubbhuset)

År 2017
Gruppestyremøte den 2/1-2017 kl.19.00
Gruppemøte den 13/2-2017 kl.19.30 (klubbhuset)
Årsmøte den 6/3-2017 kl.19.00 (klubbhuset)